Az otthon melegének védelme

 Ami egy biztosítótársaságnak csak egy lakás, az nekünk az otthonunk, az a hely, ahova egy fárasztó nap után örömmel hazatérünk, ahova családunk hazavár a nap végén.

Az otthon életünk értelme, és életünk egész munkája benne van, elveszítése óriási lelki teher és bánat lenne. Épp ezért úgy érezzük lakásunkért, otthonunkért mindent képesek vagyunk megtenni, ha védelemre van szüksége.

Mit tehetünk otthonunkért?

Egy káresemény bekövetkeztekor már nem elegendő az a szeretet, amivel otthonunkért rajongunk. Míg a háztartási, használati, elektronikai cikkek károsodását egy kézlegyintéssel elintézhetjük, épp csak bosszúságot okoznak, egy ennél sokkal nagyobb mértékű ingatlankár, akár visszafordíthatatlan is lehet. Bekövetkeztekor könnyen mélypontra kerülhetünk, mind anyagilag, mind lelkileg egyaránt.

Ez nem csupán költői túlzás, hisz a médiában szinte minden nap láthatunk olyan ingatlanokat, amelyeket kár ért, láthatjuk a saját szemünkkel milyen könnyen vész el egy élet munkája.

Ezt sajnos sem megelőzni, sem előrelátni nem lehet, tehetünk viszont egy értékes lépést ahhoz, hogy az otthonnak, a háznak, amiben élünk, amiben gyerekeinket neveljük védelmet biztosítsunk.

Ez a védelem az otthonbiztosítás.

Mint felelős lakástulajdonosnak, kötelességünk szeretteinkre, otthonunkra nézve otthonbiztosítást kötni.

Biztató jele ennek a kötelességtudatnak a fejlődése, hogy ma Magyarországon a lakások 70%-a rendelkezik otthonbiztosítással.

Mire nyújt fedezetet az otthonbiztosítás?

Az otthonbiztosítás az öngondoskodás része, ehhez azonban tudnunk kell, mire is kapunk fedezetet, ha otthonbiztosítást kötünk.

Manapság már nagyon széles skálán mozog a otthonbiztosítási szolgáltatás, az ingó és ingatlan vagyon védeleme mellett, élet -és balesetbiztosítás, különböző felelősségbiztosítások, készpénz – és kiterjesztett garanciabiztosítás is beletartozik. A otthonbiztosítás eme sokrétűségének egyik oka lehet a piacon megjelenő biztosítók rivalizálása. A másik ok pedig az, hogy a biztosítók a hangsúlyt a minőségre és a szolgáltatásokra helyezték át.

A otthonbiztosítás a következő károkra nyújt fedezetet:

Tűz – Robbanás – Idegen tárgyak rádőlése – Villámcsapás – Betöréses lopás – Indukció (villámcsapás másodlagos hatása) – Rablás – Vihar – Vandalizmus – Felhőszakadás – Vezetékes vízkár (csőtörés) – Árvíz – Felhőszakadás- Üvegtörés – Hónyomás – Rom- és törmelékeltakarítás – Jégverés – Oltás, mentés költsége – Földrengés – Kárenyhítés költsége – Fölcsuszamlás – Ideiglenes otthon bérleti díja – Kő- és földomlás – Elmaradt lakbér megtérítése – Beomlás – Balesetbiztosítás – Idegen jármű ütközése – Felelősségbiztosítás

Természetesen lehetőségünk van különböző kockázati köröknek a be -és a kikapcsolására.

Nincs más dolgunk, mint élni a lehetőséggel, hogy otthonbiztosítást kössünk! Még véletlenül sem adhatunk lehetőséget bármilyen káreseménynek, hogy az veszélybe sodorja biztonságérzetünket.

A otthonbiztosítás kötés szempontjai

Otthonbiztosítás kötésnél mindenképp a pótlási, új értékre kell biztosítást kötni. Így bármilyen káresemény bekövetkeztekor a biztosító pótlási értéken téríti kárunkat. Ingatlanunk esetén érdemes az újraépítési összeget meghatározni, így az otthonbiztosítási összeg megegyezik az ingatlan újraépítésének összegével.

Másik szempont otthonbiztosítás kötésnél, hogy ne csak az ingatlanunkat biztosítsuk, hanem ingóságunkat is, ebbe beletartozhat a legújabb LCD TV-től, a bútorokon át, a számítógépig minden.

Ha már van otthonbiztosításunk

Hiába van otthonbiztosításunk, ha azzal nem törődünk, így egy esetleges káreseménynél a biztosító a szerződésben foglaltak szerint kártalanít, ami lehet, hogy aktuális vagyoni helyzetünkhöz képest már elavult.

Ezért, ha már van otthonbiztosításunk, csak abban az esetben ér valamit, ha vagyoni helyzetünket folyamatosan összhangba hozzuk a szerződésbe foglalt értékekkel, elkerülve az alulbiztosítottságot.

Minden évben a szerződés évfordulóján érdemes felülvizsgálni otthonbiztosítás kötvényünket. A otthonbiztosítási szerződés újrakötése díjmentes, a havi díj viszont magasabb lehet, ha a biztosítási érték nőtt.

Otthonbiztosítás kizáró tényező

Sajnos vannak olyan kivételek, amelyekre még abban az esetben sem lehet otthonbiztosítást kötni, ha az all risk típusú (minden kockázatot lefedő) biztosítást választjuk. Ilyen kizáró tényező a belvíz kockázata.

Ha megtörtént a baj

Ha ingó, vagy ingatlan vagyonunkban kár keletkezett, a otthonbiztosítási szerződésekre vonatkozó általános szabályok szerint két napon belül jelenteni kell a biztosítónak a kárt. A biztosító pedig köteles a bejelentéstől számított 5 munkanapon belül kimenni, megvizsgálni a helyszínt és a történteket.

Lehetőség szerint a káresemény bekövetkezte után készítsünk fényképeket, így a felesleges későbbi viták elkerülhetők.

Amennyiben ingóságaink is biztosítva vannak és azokra is kártérítést várunk a biztosítónktól, figyeljünk arra, hogy a vásárláskor kapott számlát mindig megtartsuk. (Garanciális időn belül mindenképpen).

Kár esetén mindenképpen hívja a szükséges hatóságokat. (rendőrség, tűzoltóság)

Kár bekövetkeztekor, a kár bejelentése előtt vegye igénybe segítségünket, ami ügyfeleink számára díjmentes.