Felelősségteljes autóvezetés

A kötelező biztosítás a felelősségteljes autóvezetés feltétele. Jogilag nem lehet alóla kibúvót találni, minden autótulajdonos és üzembentartó számára kötelező, s a szerződésnek folyamatosan díjal rendezettnek kell lennie.

A kötelező biztosítás célja, hogy a gépjárművel általunk másoknak okozott kár mindenki számára megtérüljön, függetlenül attól, hogy a károkozó milyen anyagi helyzetben van.

2007 júliusától azoknak az autótulajdonosoknak a kárát is kifizetik egy kormányrendelet alapján, a Kártalanítási Számla terhére, akiknek akár személyi sérüléssel is járó kárt okozott egy ismeretlen, vagy kötelező biztosítással nem rendelkező autótulajdonos.

Változások a kötelező biztosítás körül

Fontos változást hoztak a kötelező biztosítás díjszámításának meghatározására:

  • 2011-től nem a gépjármű hengerűrtartalma szerint határozzák meg a kötelező biztosítás díját, hanem a gépjármű teljesítménye alapján.
  • a biztosítók kötvényesítési határideje 60 napról, 45 napra csökkent.
  • amennyiben a felelősség egyértelműen megállapítható, a károkozó biztosítójának három napon belül árajánlatot kell tennie a kártérítésre. Ezzel megakadályozható a kárügyintézés szándékos elhúzása.

Mára már az új biztosító szerzi be a régi biztosítónktól a bonus-malus igazolásunkat, nekünk csak annyit kell tennünk, hogy kötelező biztosítási szerződés kötéskor megadjuk a régi biztosítónk nevét, és a kötelező biztosításunk kötvényszámát.

Kötelező biztosítás váltás

Ahogyan az összes többi biztosítási terméknél egész évben lehet szerződést kötni, és váltani egyik biztosító ajánlatáról a másikra, ugyanúgy a kötelező biztosítást is egész évben meg lehet kötni, és biztosítót váltani. Ellentétben a régebbi módszerrel, amikor csak év végén lehetett kötelező biztosítást váltani.

A kötelező biztosítás váltás és kötelező biztosítás szerződés kötés, az internet segítségével lényegesen rövidebb idő alatt és kényelmesen elvégezhető.

Kötelező biztosítás váltásnál az évforduló pontos dátumához kell igazodni.Az évforduló előtt minimum 30 nappal el kell juttassuk felmondásunkat a jelenlegi biztosítónk részére. Utána már erre nincs lehetőségünk a következő évfordulóig.

Díjtarifa és fedezetlenségi díj

A díjtarifa az egyedi kötelező biztosítás szerződésekre vonatkozik, és naptári évenként kerül meghirdetésre. A díjtarifát minden biztosítónak október 30-ig két országos napilapban és saját weboldalán kell közzétenni.

2010. január. 1-től került bevezetésre a fedezetlenségi díj fogalma, amit a kockázat viselés nélküli időtartamra számolnak fel, ami díjfizetés hiányában jöhet létre. Ez egy gépjármű kategóriától függő díj, ami a Kártalanítási Számla kezelőjét illeti. A fedezetlenségi díjat az üzembentartó köteles megfizetni. A fedezetlenségi díj sokkal magasabb, mint a kötelező biztosítás „normál” díja, amit a jogalkotó szándékosan formált így, a jogkövető magatartás kikényszerítése miatt. A fedezetlenségi díj be nem fizetése, ugyanazzal a szankcióval jár, mint a biztosítási díj nem fizetése, mindkét esetben díjnemfizetéssel megszünik a szerződés.

Ha megtörtént a baj

Amennyiben anyagi kár keletkezett, ki kell tölteni az Európai Baleseti bejelentő lapot, ezért érdemes a „kék-sárga lapot” mindig autónkban tartani. Amennyiben nem tudtunk megegyezni a másik féllel, ebben az esetben rendőrt kell hívni.

Személyi sérülés esetén mindig rendőrt kell hívni.

Ha mi okozzuk a balesetet a kárbejelentő lap egy példányát jutassuk el a biztosítónkhoz, ha nekünk okoztak kárt, akkor a kárt okozó biztosítójához kell fordulnunk.

Amennyiben ismeretlen okozta a kárt, vagy a másik félnek nincs érvényes kötelező biztosítása, akkor a MABISZ-hoz (Magyar Biztosítók Szövetsége) fordulhatunk. Kártalanításért. Minden esetben 30 nap áll a rendelkezésünkre, hogy megtegyük a bejelentést.

Ha a károkozó külföldi, el kell kérni a biztosítója nevét, zöldkártya számát, valamint annak érvényességét, és ebben az esetben rendőrt kell hívni.