A Casco nyújtotta biztonság

Egy régi beidegződés szerint a Casco biztosítás drága és teljesen fölösleges, mert úgyis elég biztonságot nyújt a kötelező biztosítás.

Talán épp ezért, ma hazánkban az autótulajdonosoknak mindössze 20%-a rendelkezik Casco biztosítással.

Ám, ha egy káresemény történik, aminek a mértéke akár a milliós tételt is meghaladja, akkor mit teszünk?

Ha nincs garázsunk, és az autót kénytelenek vagyunk a szabad ég alatt hagyni, hogyan tudunk védekezni az előre nem látható események ellen?

Ha olyan helyen van a lakóhelyünk, ahol nagy az esélye az autólopásnak, mit tehetünk?

Ez csak az a néhány eset, amivel autótulajdonosként találkozhatunk. S, mint felelős autótulajdonos Casco biztosítással azt a maximális védelmet nyújthatjuk gépjárművünknek, aminél többet ebben az esetben nem tehetünk.

 

A Casco biztosítás nagyban eltér a kötelező biztosítástól, mivel a vagyontárgyak biztosításának abba az ágába tartozik, ami a sajáthibás károkra nyújt fedezetet.

 

Mivel a biztosítók óriási kockázatot vállalnak, hisz egy gépjárműben keletkezett kár lehet akár nagyon nagy is, ebből kifolyólag a Casco biztosítás díja sem olcsó. Ám, jó, hír, hogy ma már lehet akár külön lopás, vagy törés kárra is biztosítást kötni.

 

A teljeskörű Casco biztosítás lopáskárokra, törés, tűz, elemi- és üveg károkra fizet. Ahhoz, hogy gépjárművünkre Casco biztosítást tudjunk kötni, előzőleg kárszakértői szemlén kell átesnie az autónak, nekünk pedig igazolt tulajdonjoggal kell rendelkeznünk.

A Casco biztosítás díját a gépjármű értéke és az önrész határozza meg.

 

Casco biztosítás újdonságok

 

A válság óta rohamosan csökken a Casco biztosítás kötésének hajlandósága a lakosság körében, ezért a biztosítók különböző kiegészítő szolgáltatásokkal próbálnak az autósok kedvében járni.

A 2010-es év kampányának sikere a kötelező biztosítás mellé köthető Casco biztosítás volt.

S, hogy a válság miatt nehezebb anyagi helyzetbe került ügyfélkört is megtartsák a biztosítók, bevezetésre került az ún. Mini Casco biztosítás. Természetesen ezeknek a biztosítási termékeknek biztosítótól függően változhatnak a konstrukciós felépítésük és a térítésük is elég mini.

 

A Casco biztosítás kiegészítő biztosításai

 

A Casco biztosítás hasznos kiegészítője lehet a külön köthető vételár-biztosítás. Lényege, hogy lopás, vagy totálkár esetén, nem a gépjármű káridőponti értékét, hanem a vételi értéket téríti meg a hagyományos Casco biztosítással szemben, valamint az önrészt is biztosítja.

A vételár biztosítás újonnan vásárolt gépjárműre, vagy használt gépjármű esetében 5 éves korig köthető, a vásárlástól számított 90 napon belül.

A Casco biztosítás kiegészítő biztosítása lehet még a poggyászbiztosítás, extratartozék biztosítás, az autóban űlők baleset biztosítása valamint kölcsöngépjármű biztosítás.

 

Casco biztosítás bónusza

 

A Casco biztosításnál a biztosítók díjazzák, ha a biztosított balesetmentesen közlekedett egy adott biztosítási időszakban. Ezt bónusz-rendszerben állapítják meg. A biztosítók a bónusz besorolást különböző módon alkalmazzák ügyfeleiknél, s ezt a megszerzett bónuszt tovább lehet vinni, Casco biztosítás váltáskor is.

 

Ha nem fizetünk

 

Amennyiben nem törlesztjük időben a Casco biztosítás díját, a szerződés díjnemfizetéssel megszűnik, s a biztosítónak joga van követelni az elmaradt díjat.

Ennek megelőzéseként két lehetőségünk van:

 • reaktiváltathatjuk a szerződésünket, ebben az esetben az elmaradt díjat meg kell fizetnünk, és a gépjárművet újra kell szemléztetni.
 • új Casco biztosítást kötünk egy másik biztosítónál, ebben az esetben léphet életben a biztosító azon joga, hogy követelje az elmaradt Casco biztosítás díj megfizetését.

 

Ha megtörtént a baj

 

Amennyiben egy káreseményt Casco biztosítás terhére szeretnénk rendezni, akkor mindenképp kárbejelentő lapot kell kitölteni, amelyen a károkozó is szerepel.

Amennyiben a károkozó ismert, akkor az ő kötelező biztosításának, a terhére kártalanítanak bennünket.

Amennyiben a károkozó ismeretlen, akkor saját Casco biztosításunk terhére történik a kártalanítás.

A Casco biztosítás terhére kifizetett összeg megállapításakor figyelembe veszik a gépjármű avulását.Kár miatti értékcsökkenés csak a kötelező biztosítás esetén kérhető. – A gépjármű 5 éves koráig.

Amennyiben többszöri károkozás történik a Casco biztosítással rendelkezőknek a befizetett díjtól függően egyre kevesebbet térítenek vissza.

 

Casco biztosítás kizárások

 

Vannak olyan kivételes esetek, amelyekben a Casco biztosítás nem fizet. Ezek lehetnek:

 • terrortámadás,
 • bérautó költség,
 • alkatrészek külföldi szállításának a díja,
 • olyan tűzkár, ami a gépjármű hatósági engedély nélküli átalakítását követte,
 • olyan alkatrészek káraira, amelyeket kiszerelt állapotban tároltak,
 • a Casco biztosítás szerződésének megkötése után beszerelt extra tartozékokra,
 • olyan töréskárok, amelyek nem baleset miatt történtek, hanem például anyagfáradás, elhasználódás okozta,
 • poggyászkárokat, amelyek nemesfémből készült tárgyakat tartalmaztak, vagy készpénzt, értékpapírokat stb.
 • olyan büncselekménynek beállított kárt, amit a biztosított követ el,
 • ha a gépjárművet vezetői engedély nélkül vezették a kár bekövetkeztekor
 • ha a gépjárművezető szervezetében alkoholt, vagy drogot találtak a kár bekövetkeztekor
 • lopáskár esetén, ha a gépjármű védelmi rendszere nem felelt meg az előírásoknak.

 

A Casco biztosítás területi hatálya egész Európára kiterjed, ám a területi érvényesség pontos meghatározása egyes biztosítóknál eltérő lehet.